Telemarketing


 

Marketing bezpośredni

 

Marketing bezpośredni – polega na bezpośrednich komunikatach kierowanych do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji.

Marketing bezpośredni pozwala konsumentom kupować produkty dzięki wykorzystaniu różnych mediów reklamy, z pominięciem bezpośredniego kontaktu osobistego ze sprzedawcą. Oprócz tworzenia wizerunku marki, celem marketingu bezpośredniego jest uzyskanie bezpośredniej, najczęściej natychmiastowej i dającej się zmierzyć reakcji konsumenta.

Do powodzenia marketingu bezpośredniego konieczne są bazy danych w postaci list adresowych. Baza danych o klientach to uporządkowany zbiór wyczerpujących danych o istniejących i potencjalnych klientach, obejmujących dane geograficzne, psychologiczne, dotyczące zachowań nabywców. Można je zdobywać m.in. poprzez sporządzenie własnej listy klientów lub zamieszczenie ankiet w prasie bądź Internecie lub poprzez kupienie listy od innych firm lub instytucji.

 

Rodzaje marketingu bezpośredniego

Podstawowymi formami marketingu bezpośredniego są:

 • Sprzedaż wysyłkowa – polega na składaniu zamówień z katalogów, dostarczanych przez firmę lub dostępnych w Internecie. Sprzedaż wysyłkowa jest atrakcyjna dla sprzedawcy, ponieważ eliminuje koszty sklepu i osób w nim zatrudnionych. Katalogi, ogłoszenia, próbki produktów wysyłane są do nisz rynkowych, wcześniej dokładnie zdefiniowanych na podstawie wnikliwych badań, co zmniejsza ryzyko i koszty docierania z ofertą do klientów zupełnie nie zainteresowanych tego typu produktami.

 • Telemarketing – polega na wykorzystaniu telefonu do bezpośredniego kontaktu i sprzedaży. Telefon jest wykorzystywany do dostarczania informacji na temat produktów, daje możliwość natychmiastowego wyrażenia opinii, z kolei darmowe numery skierowane do firmy służą do zbierania zamówień od klientów.

 • Sprzedaż w domu klienta – polega m.in. na prezentacji produktów w domu klienta i ich sprzedaży. Zaletą tej formy sprzedaży jest wygoda dla klienta. Wadą są natomiast wysokie koszty szkolenia i motywowania personelu, a przez to wyższe ceny oraz trudności wynikające z organizowaniem tego typu spotkań.

 • Marketing za pośrednictwem telewizji – polega na wykorzystaniu specjalnych programów telewizyjnych prezentujących dany produkt (telezakupy) i dających możliwość bezpośredniego przesyłania odpowiedzi, np. przez wolną od opłaty linie telefoniczną, pozwalającą na uzyskanie dodatkowych informacji i złożenie zamówienia na reklamowany towar.

 • Marketing internetowy – to marketing w którym firmy wykorzystują Internet do prezentacji i sprzedaży swoich produktów, oferują informacje i usługi, jak również umożliwiają prowadzenie dialogu poprzez pocztę elektroniczną. Jest to najnowsza i najszybciej rozwijająca się forma marketingu bezpośredniego. Niemal każda firma posiada obecnie swoja marketingową stronę internetową, stworzenie której ma na celu nawiązywanie kontaktów z klientami, dostarczanie im informacji, zarówno o firmie, jak i o nowych produktach.

Narzędzia wykorzystywane w marketingu bezpośrednim to:

 • poczta

 • telefon

 • Internet

 • fax

Korzyści z marketingu bezpośredniego

Dla klientów:

 • wygodne i niekłopotliwe dokonywanie zakupów w domu,

 • możliwość porównywania w jednym miejscu wielu ofert produktów,

 • może być przeprowadzona w każdym, najdogodniejszym dla klienta, terminie,

 • możliwość podjęcia decyzji zakupu wraz z rodziną.

Dla przedsiębiorstw:

 • możliwość dokładnego dopasowania oferty do poszczególnych konsumentów,

 • możliwość stworzenia trwałych więzi z klientem,

 • większe zainteresowanie ofertą i skuteczność działań marketingowych ze względu na adresowanie oferty do pojedynczych klientów lub małej ich grupy,

 • możliwość łatwego przetestowania skuteczności komunikatów i środków przekazu,

 • zapewnienie prywatności stosowanych ofert i strategii przez co są one trudne do kopiowania przez konkurentów,

 • relatywnie niskie koszty kampanii reklamowej, możliwość oceny efektów kampanii na podstawie liczby odpowiedzi-zamówień.

 

Oferujemy:

 

Badania rynku (ankiety):

 

Usługi ankietowania umożliwiają dotarcie w jak najkrótszym czasie do grupy docelowej. Uzyskasz analizę, która pozwoli Ci na poznanie rynku oraz zapotrzebowanie na Twoj produkt lub usługę.

 

Sprzedaż:

 

Poprzez właściwą formę sprzedaży i obsługi klienta przez telefon sprawimy, iż Twój potencjalny klient poczuje się komfortowo i chętnie skorzysta z oferty Twojej firmy.

 

Windykacja należności:

 

Z problemem odzyskiwania należności boryka się wiele firm. Telefoniczna windykację należności stosuje się coraz częściej. Dzięki naszemu sprawdzonemu schematowi działania oraz systematyczności wyegzekwujemy od dłużnika Twoje pieniądze.

 

Zapraszamy do współpracy…


Zapytaj o ofertę?
koperty